Tekst loopt door onder de video.

Staatsbosbeheer en Neste maken in een video bekend dat de beheerder van het groene erfgoed van Nederland het gebruik van Neste MY Renewable Diesel™ (HVO100) verder heeft uitgebreid. Hiermee geeft Staatsbosbeheer nog nadrukkelijker invulling aan haar duurzaamheidsdoelstellingen, die gebaseerd zijn op het door de overheid gesloten Klimaatakkoord. De ambitieuze verduurzaming waarin alle eigen dieseltanks worden voorzien van de hernieuwbare brandstof Neste MY, volgt op de al sinds 2015 bestaande afname van Neste MY voor tractoren, vaartuigen en terreinauto’s. In totaal verbruikt Staatsbosbeheer hiermee circa 300.000 liter van de fossielvrije diesel op jaarbasis.  

Fossielvrij

“Met de fossielvrije diesel Neste MY geven we vorm aan ons duurzaamheidsbeleid. We willen een aanjager zijn, een motivator voor andere organisaties, maar ook voor de landbouwbedrijven om ons heen, waar we mee samenwerken. Wij kiezen voor Neste MY omdat het een fossielvrij product is, gemaakt uit herwinbare grondstoffen. En het is betrouwbaar, met een gedegen certificering. Dat is voor ons erg belangrijk,’ aldus Jaco Harmsma, Landelijk Coördinator Wagenpark en Mechanisatie bij Staatsbosbeheer. 

“De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Door het gebruik van Neste MY Renewable Diesel kunnen onze klanten de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90% verminderen ten opzichte van fossiele diesel. Wij zijn dan ook zeer tevreden met het besluit van Staatsbosbeheer om alle eigen dieseltanks te voorzien van Neste MY Renewable Diesel. Wij delen met Staatsbosbeheer het optimisme over Neste MY Renewable Diesel en gaan ervan uit dat we de groene ambities van Staatsbosbeheer in de toekomst met succes kunnen blijven ondersteunen”, legt Pieter Zonneveld, Vice President Sales voor Neste in Europa en Azië uit.

Hernieuwbare diesel

Neste MY Renewable Diesel wordt gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen. Het is een paraffinische diesel genaamd HVO. Dit staat voor Hydrotreated Vegetable Oil en wordt voornamelijk gemaakt van grondstoffen uit afval- en restproducten. Het gaat bijvoorbeeld om afvalproducten, zoals gebruikt frituurvet. Met deze fossielvrije en emissiearme diesel stelt Neste klanten in staat om de uitstoot van broeikasgassen, in vergelijking met fossiele diesel, tot wel 90%* te verminderen gedurende de levenscyclus van de brandstof. 

Distributiepartner Future Fuels levert in Nederland de brandstof aan Staatsbosbeheer op alle locaties die eigen opslagtank voor diesel hebben. Staatsbosbeheer gebruikt de fossielvrije diesel van Neste, ‘s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en het vierde meest duurzame bedrijf ter wereld**, sinds 2015.  

*) De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28 /EC).

**) Volgens de Corporate Knights 2021 Global 100 World’s Most Sustainable Corporations list.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn ‘s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van ‘s werelds meest duurzame bedrijven. In 2020 bedroeg de omzet van Neste 11,8 miljard euro, waarbij 94% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten.