Een abonnement op 4WD Magazine kan op ieder gewenst moment ingaan. Opzeggingen 2 maanden voor vervaldatum schriftelijk, of per mail aan ons doorgeven.

Bij voortzetting van het abonnement ontvangt je bericht voor betaling. Als je dan alsnog besluit het abonnement te willen beëindigen, maak je dit aan ons kenbaar. 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

Betaling van het abonnementsgeld dient in het geval van een abonnement op een tijdschrift voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal, ,acceptgiro of creditcard). Bij betaling met creditcard zal het bedrag per direct van de door abonnee opgegeven kaart worden afgeschreven.