• Succesvolle aanvaarding van het reconversieplan met overweldigende meerderheid van stemmen van de schuldeisers legt de basis voor de normalisering van het bedrijf
  • Verbeterde financiële positie en nieuwe kapitaalstructuur zijn het resultaat van de uitvoering van de rehabilitatieplannen, waaronder schuldsanering en conversie van investeringen ​
  • Onder voorbehoud van toestemming van de rechtbank zal de onderneming in oktober om afronding van de reconversieprocedures verzoeken

Tijdens deze vergadering stemden 100% van de beschermde schuldeisers en 95% van de gewone schuldeisers, alsook alle aandeelhouders in met het reconversievoorstel, een percentage dat aanzienlijk hoger ligt dan wat wettelijk vereist is om het voorstel goed te keuren.

Dit hoge percentage ​ toont aan dat er een grote consensus bestaat tussen SsangYong Motor enerzijds, en de betrokken partijen anderzijds, en dat een vroegtijdige beëindiging van de reconversieprocedures een belangrijke stap is om de rechten en belangen van alle betrokkenen te vrijwaren.

Met deze masale steun van de schuldeisers werd het saneringsplan uiteindelijk goedgekeurd en voltooide SsangYong ​ de afronding van de fusie- en overnameovereenkomst met KG Group, waarmee een belangrijke stap werd gezet in de succesvolle ommekeer van de onderneming.

Nu de reconversie is goedgekeurd, zal SsangYong Motor zich concentreren op het revitaliseren van zijn bedrijfsvoering door de verbeterde financiële- en kapitaalstructuur, terwijl de reconversieplannen worden uitgevoerd om schulden terug te betalen, de voorraden te verminderen en te kapitaliseren op investeringen.

Commentaar van de curator, Yong-Won Chung: “De werknemers van SsangYong hebben hun uiterste best gedaan voor het bedrijf door het zelfreddingsplan uit te voeren, dat onder meer de ontwikkeling van een geheel nieuw model met de naam Torres omvat. Deze nieuwe auto werd in juli van dit jaar gelanceerd in Zuid-Korea en de bestellingen bedragen reeds meer dan 60.000 eenheden, wat resulteert in een sterk verminderd bedrijfsverlies in vergelijking met het voorgaande jaar.”

Yong-Won Chung voegde hieraan toe: “Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan iedereen die SsangYong in deze moeilijke tijd heeft gesteund. Door deze rehabilitatieplannen kunnen we er nu alles aan doen om het bedrijf te resetten, zodat we op lange termijn terug concurrentieel zullen zijn.

De voorzitter van KG Group, Jae-Sun Kwak, verklaarde: “Ik ben zeer verheugd dat het saneringsplan is goedgekeurd. Met de nauwe samenwerking tussen KG Group en SsangYong zal ik SsangYong Motor volledig kunnen steunen om het vertrouwen van alle partijen, inclusief de klanten, te herstellen en te helpen het bedrijf zo snel mogelijk te normaliseren.