Elke autobezitter moet verplicht een autoverzekering afsluiten. Welke dat is, is aan de verzekerde zelf, maar het moet minimaal een WA-verzekering zijn. De autopremie hangt af van het soort dekking die wordt gekozen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren die invloed hebben op de hoogte van de autopremie. In dit stuk staat meer over de factoren en over hoe hiermee kan worden bespaard op de autopremie.

De auto zelf en kilometrage

Als eerst heeft de auto zelf invloed op de hoogte van de premie voor de autoverzekering. Als een auto zwaar is of heel snel kan gaan, dan kan er ook ernstigere schade worden aangericht. Auto’s met veel PK en een hoog gewicht zijn daarom doorgaans minder voordelig als het om de premie gaat. Gelukkig worden sommige modellen gebouwd met een relatief laag gewicht, zoals Suzuki’s S-Cross. Ook het aantal kilometers dat een bestuurder per jaar rijdt (kilometrage), zorgt ervoor dat het verzekeringsbedrag stijgt. Bij verzekeraars geldt: hoe meer uren op de weg, hoe meer kans dat er een keer schade wordt gereden. Voor bestuurders die aangeven meer dan 7.500 kilometer per jaar te zullen rijden, is de premie hoger. Het is dus heel verstandig om voor het afsluiten van een autoverzekering een realistische schatting te maken van het aantal te rijden kilometers in het aankomende verzekeringsjaar.

Schadevrije jaren: claim geen kleine schade

Het aantal opgebouwde schadevrije jaren is ook erg van belang. Hoe langer een autobezitter, die ook de verzekeringsnemer is, geen schade claimt bij de verzekeraar, hoe meer schadevrije jaren er worden opgebouwd. En hoe meer van deze schadevrije jaren, hoe hoger de noclaim-korting. Met dat laatste krijgt een verzekerde korting op de autopremie. Laten we wel wezen: er kan schade worden gereden, maar zolang deze schade niet bij de verzekeraar wordt gemeld dan worden de schadevrije jaren ook niet aangetast. Daarom is het verstandig om reparatiekosten e.d. door schade die niet zo hoog zijn zelf te betalen. De korting op de autopremie wordt dan ook niet minder. Gebeurt dat wel door het claimen van schade, dan kan het zijn dat de extra te betalen premie in een jaar hoger is dan het bedrag dat de autoverzekeraar heeft vergoed aan de schade. En dat is natuurlijk zonde.

Als de kosten voor een reparatie door schade heel hoog zijn en het dus onmogelijk is om deze zelf te betalen, dan kan er een beroep gedaan worden op de verzekering. De verzekeraar vergoedt de kosten voor de schade dan (als de verzekering deze dekt). Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om de vergoedde kosten aan schade alsnog met terugwerkende kracht zelf te betalen. Vaak kan dit binnen 12 maanden na het claimen van de schade.

Leeftijd heeft veel invloed

Leeftijd is een factor waar weinig aan te doen is. Het is een feit dat jonge bestuurders (tot 24 jaar) een veel hogere premie moeten betalen. Reden is dat deze bestuurders gemiddeld meer schade rijden dan ervaren autobezitters en bestuurders. Ouderen (vanaf 60 jaar) vormen ook een hoger risico en betalen daarom meer premie. Wel verschilt dit verschil aan premie door leeftijd per autoverzekeraar, het is daarom altijd belangrijk om autoverzekeringen te vergelijken om te ontdekken bij welke verzekeraar de premie het laagst is. Het belangrijk om te weten dat autoverzekeraars geen acceptatieplicht hebben, hou daar rekening mee bij het overstappen naar een andere verzekering.

Postcode en zelfs huisnummer

De buurt waarin een verzekeringsnemer woont, is bepalend voor de hoogte van de autopremie. Zo kan een drukke buurt of een omgeving waar veel criminaliteit (vandalisme/diefstal) voorkomt een reden zijn om de premie hoger te maken. Wonen er op een postcode in eenzelfde postcodegebied veel wanbetalers, dan heeft dit doorgaans invloed op de premie. Oneerlijk voor de brave burger, maar zo gaat dat. Het kan zelfs zo zijn dat buren met evenveel schadevrije jaren, dezelfde leeftijd, auto én verzekering toch verschillende premies betalen. De postcodes kunnen namelijk maar net in een ander postcodegebied vallen.

Kies de passende dekking

Naast al bovenstaande factoren is er nog de gekozen dekking zelf. Als verzekeringsnemer kan er gekozen worden uit de minimale WA-verzekering, de iets uitgebreidere WA + beperktcascoverzekering en de meest dekkende allriskverzekering. Met een uitgebreidere dekking, komt over het algemeen ook een hogere autopremie. Bepaal naar dagwaarde en financiële situatie wat de best passende en verantwoorde dekking voor de auto is. En naast die verplichte verzekering, zijn er nog tal van aanvullende verzekeringen die je kunt afsluiten. Maar het is zeker niet altijd nodig om (alle) aanvullende verzekeringen af te sluiten. Zo schijnen veel mensen zich te verzekeren voor pechhulp, terwijl ze lid zijn van de ANWB en via die weg al pechhulp ontvangen.

Betaling premie

Dan is er nog de betaling van de premie zelf. Dit kan per maand worden gedaan, maar ook in één keer. Als het verschuldigde bedrag aan autopremie in een keer voor het hele jaar wordt voldaan, dan ontvangt de verzekerde een korting. Dit heeft te maken met het aantal incassomomenten, waarbij elke keer een klein bedrag extra wordt gerekend. Het bedrag daalt hierdoor niet extreem, het gaat om iets van twee tientjes op jaar basis.