De systemen voor autogas zijn de afgelopen jaren steeds beter geworden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de techniek te volgen van directe injectie van benzinemotoren, zodat ook de allernieuwste auto’s op autogas kunnen rijden. Bovendien is het allang niet meer nodig om een grote gastank in de kofferbak in te bouwen. “Het is al zo’n vijftien jaar mogelijk om deze tank onder het chassis aan te brengen of weg te werken op de plek van het reservewiel. Dat zijn mooie oplossingen, waarmee geen verlies meer optreedt van kofferruimte”, vertelt Den Ridder.

Steeds beter alternatief

Autogas is met deze vernieuwingen en verbeteringen een nog beter alternatief voor benzine. Diverse automerken bieden internationaal auto’s op gas aan vanaf de fabriek, maar deze worden niet altijd op de Nederlandse markt aangeboden. “Deze modellen krijgen weliswaar een lagere BPM omdat ze een lagere CO2-uitstoot hebben, maar door de huidige regelgeving en belastingvoordelen voor andere auto’s is de groei van het aantal verkochte modellen op autogas gering. Ook bij bestaande benzineauto’s kan een gassysteem worden ingebouwd (retrofit), met ook daar de voordelen van minder CO2- en fijnstofuitstoot. Daar wordt vaak aan voorbij gegaan.”

Perspectief

Het volume van de autogasmarkt in Nederland is de afgelopen jaren gedaald. “Dat komt ten eerste door de opkomst van dieselmotoren als alternatief voor benzinemotoren. Ten tweede door de accijnsverhoging die zo’n vijf jaar geleden is ingevoerd. Het komt echter ook door het stimuleringsbeleid van de overheid,” zegt Den Ridder. “Daarnaast heeft het grote publiek veelal een verouderd beeld over rijden op autogas.”

Voordelen

De voordelen van (rijden op) autogas zijn:

– 21% minder CO2-emissie dan een benzinemotor;

– 80-95% minder uitstoot van fijnstof;

– ongeveer een euro per liter goedkoper dan benzine;

– beschikbaar via een al bestaand netwerk van meer dan 1.200 tankstations;

– energie-efficiënt omdat LPG een bijproduct is van de aardgas- en olie-industrie, dat wordt afgefakkeld als het niet wordt gebruikt.

Deze voordelen maken autogas tot belangrijke alternatieve brandstof, niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. “In tegenstelling tot Nederland is LPG in diverse landen wereldwijd juist groeiende”, zegt Den Ridder. “In bijvoorbeeld Spanje wordt autogas actief ondersteund door de overheid; daar is de vloot stevig gegroeid en is het volume in een half jaar tijd verdrievoudigd. Een actief overheidsbeleid heeft dus grote invloed.”

Markt moet beste oplossingen vinden

In Nederland worden met name elektriciteit en waterstof genoemd als toekomstige aandrijflijnen. “De overheid heeft die keuze gemaakt en veel gestimuleerd, maar feitelijk is dat niet hun taak”, benadrukt Den Ridder. “De overheid moet het doel omschrijven, namelijk besparing van CO2 en fijnstof. Het is vervolgens aan de markt om de beste oplossingen te vinden. Maar nu valt autogas buiten de boot en wordt het in het Klimaatakkoord zelfs geen enkele keer genoemd. Terwijl het een direct beschikbaar alternatief is om met name bestaande wagenparken snel te vergroenen. LPG is nu al volop beschikbaar, en bio-LPG in beperkte mate ook. Als de marktomstandigheden gunstig zijn kan LPG al op korte termijn deels vervangen worden door bio-LPG.”

Gunstige eigenschappen erkennen

Den Ridder: “Ik wil de overheid oproepen om de gunstige eigenschappen van LPG en bio-LPG te erkennen, en ook daarop actief beleid te gaan voeren voor bestaande autoparken. Samen campagne voeren en eventueel, net als in Spanje, een aanschafsubsidie invoeren. Wij zullen ons in ieder geval blijven inspannen om de vele voordelen van LPG onder de aandacht te brengen bij de overheid en het brede publiek, zoals we dit jaar ook doen met de Dag van het Autogas.”

Nationaal en internationaal aandacht voor autogas

Op vrijdag 27 september a.s. vindt international ‘Autogas Day’ plaats als onderdeel van het jaarlijkse World LPG Forum dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden. De dag start met een internationale conferentie waar aandacht wordt geschonken aan het rijden op autogas en waar nationale en lokale initiatieven worden belicht en besproken. Van over de hele wereld komen o.a. beleidsmakers en politici naar Amsterdam om ervaringen te delen en kennis op te doen hoe autogas een bijdrage kan leveren aan hun klimaatdoelstellingen.

Autogas Day is tevens de aftrap naar de nationale ‘Dag van het Autogas’ op zaterdag 28 september aanstaande. Dan vinden in iedere provincie activiteiten plaats waarbij meerdere inbouwstations en tankstations zijn betrokken. Details zijn te vinden op www.autogas.nl/dag-van-het-autogas. Op deze zaterdag organiseren ook diverse andere landen wereldwijd (waaronder Duitsland, België, Frankrijk, Canada en de VS) activiteiten rond het rijden op autogas/LPG.

– Persbericht