De legendarische Toyota Hilux en Land Cruiser worden geschikt gemaakt voor HVO100, een fossielvrije brandstof gemaakt van 100% hernieuwbare bronnen, zoals afval, restoliën en afgewerkt frituurvet. Daarmee kan de volledige line-up van lichte bedrijfswagens van Toyota omgaan met de hernieuwbare brandstof: de Proace-familie is reeds compatibel.

HVO100
HVO100-brandstof wordt steeds gebruikelijker in Europa. Het aantal brandstofpompen bij tankstations neemt de afgelopen tijd sterk toe: inmiddels zijn er ongeveer 1.000 in gebruik in Nederland, België, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Estland en Litouwen. Met meer klanten die voor de fossielvrije brandstof kiezen, neemt ook de productie van HVO100 toe. Op dit moment wordt ongeveer vier miljoen ton per jaar geproduceerd. De ambitie is om in 2030 de 15,5 miljoen ton per jaar te bereiken.

Rijden op HVO100
Het gebruik van HVO100 vereist geen verandering in rijstijl of andere actie van de gebruiker. De belangrijkste technische verandering ten opzichte van de huidige voertuigen is een aanpassing aan het brandstofinjectiesysteem om het brandstofvolume te vergroten. Dit is vereist omdat de HVO100 een lagere dichtheid heeft dan standaarddiesel. De wijziging heeft geen invloed voor het voertuig om op standaarddiesel te rijden: beide brandstoffen kunnen normaal worden gebruikt. Door het gebruik van HVO100 en de aanpassing van het injectiesysteem is mogelijk er een bescheiden toename van het maximale motorvermogen, alsook van het verbruik.

Eerste kwartaal 2023
Vanaf het eerste kwartaal van 2023 start de productie van de Hilux en Land Cruiser die geschikt zijn voor HVO100.