Voor deze bewustwordingscampagne komen de twee merkambassadeurs, Bibendum en Max, voor de eerste keer samen. Ze nodigen automobilisten uit om hun gezichtsvermogen en banden te laten controleren voordat ze weer in de auto stappen. De twee ondernemingen gebruiken de kracht van een gezamenlijk initiatief om verkeersveiligheid te promoten, in verband met de Covid-19-crisis en het geleidelijk drukker worden van het verkeer.

Essilor, de wereldwijde nummer 1 in oogheelkundige optica, en Michelin, wereldleider op het gebied van banden en duurzame mobiliteit, hebben in november 2019 hun partnership aangekondigd. Ze lanceren nu hun eerste gezamenlijke initiatief: een internationale gezamenlijke bewustwordingscampagne om verkeersveiligheid te promoten. Dit initiatief wijst automobilisten op het belang van een goed zicht en banden die in goede staat zijn wanneer ze weer in de auto stappen. 

De wereldwijde campagne wordt geleidelijk uitgerold in proeflanden, waar specifieke adviezen worden gegeven om mensen aan te moedigen naar een professional op het gebied van gezichtsvermogen en een bandenspecialist te gaan. De campagne wordt eerst via digitale kanalen verspreid en er worden gemeenschappelijke afbeeldingen gepresenteerd via de socialemedia-accounts van beide bedrijven.

Deze bewustwordingscampagne is gebaseerd op de recente herziening van de aanbevelingen van de Verenigde Naties voor de versterking van de nationale systemen voor verkeersveiligheid. “Toezien op een goed gezichtsvermogen van alle weggebruikers” is nu een van de officiële aanbevelingen om de doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid van de Verenigde Naties wereldwijd te halen. Daarom zijn Essilor en Michelin, beide partner van ‘Action for Road Safety’ van de FIA en het Fonds van de Verenigde Naties voor verkeersveiligheid (United Nations Road Safety Fund, UNRSF) er trots op om samen te werken en zich concreet in te zetten voor een veiliger mobiliteit.

Over Movin’On 

Michelin en Essilor nemen deel aan Movin’On, de wereldtop voor een veilige en duurzame mobiliteit. Movin’On wordt dit jaar ‘Movin’On Digital Meeting’ en wordt op online gehouden op 3 en 4 juni 2020 (https://www.movinonconnect.com/)

De missie van Movin’On: ambitie omzetten in actie. Het evenement, dat wordt beschreven als het ‘Davos van de mobiliteit’, brengt duizenden leiders van universiteiten, uit de politiek, de economische wereld, steden en start-ups bijeen. Zij werken samen en zetten zich in om duurzame mobiliteit te verwezenlijken.

Movin’On is gericht op concrete oplossingen en innovaties om de mobiliteit te bevorderen, met twee hoofddoelen:

De maatschappij verbeteren door meerdere complementaire mobiliteitsoplossingen toe te passen die aan drie criteria voldoen: effectief, ethisch en inclusief.

Het milieu verbeteren door klimaatverandering, luchtvervuiling en de uitputting van grondstoffen te bestrijden.

– Persbericht