IONITY, het toonaangevende oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen, registreerde de afgelopen maanden een toename in het gebruik van zijn oplaadstations, vooral na de COVID-19 lockdownperiode die in april 2020 ingevoerd werd. De aanhoudende coronapandemie heeft geleid tot een verandering in het mobiliteitsgedrag in Europa waardoor de e-mobiliteitssector meer vaste voet kreeg. Dit komt onder meer doordat:

  • Eigenaren van elektrische voertuigen hun auto’s meer lijken te gebruiken.
  • Er meer vraag is naar duurzame mobiliteit om zo emissievrij en koolstofneutraal te rijden.
  • Openbaar vervoer zoals de trein, het vliegtuig of de bus niet langer de veiligste transportmiddelen bijken tijdens de pandemie.
  • Meer landen de aankoop van elektrische voertuigen aanmoedigen door middel van incentives.

Hoewel deze trends per regio kunnen verschillen, worden deze bevindingen ondersteund door de hoeveelheid verbruikte kWh bij IONITY oplaadstations over heel Europa.

Het aantal registraties van BEV’s (volledig elektrische auto’s) en PHEV’s (plug-in hybridemodellen) noteerde al vóór COVID-19 een stijgende lijn op het hele continent. Het effect van de lockdown is echter opvallend. “Blijkbaar heeft de pandemie mensen doen nadenken over de manier waarop we allemaal korte en lange afstanden afleggen”, zegt Dr. Michael Hajesch, CEO van IONITY. Hij voegt daaraan toe: “Niet alleen vanuit het oogpunt van de consument. Zo hebben de regeringen van verschillende Europese landen onlangs een reeks maatregelen genomen om de negatieve economische gevolgen van de pandemie aan te pakken, waaronder een tijdelijke verhoging van de subsidies voor elektrische en hybride voertuigen.”

IONITY, Europa’s toonaangevende High-Power Charging netwerk, wil van lange afstanden met elektrische auto’s de nieuwe norm maken. Het doel is om het opladen van een elektrische auto overal en voor iedereen beschikbaar te maken, en dit op een bijzonder snelle en eenvoudige manier. Door gebruik te maken van 100% hernieuwbare energie maakt het bedrijf niet alleen emissievrij, maar ook koolstofneutraal rijden mogelijk. Hiermee levert IONITY een positieve bijdrage aan de algemene doelstelling om de mobiliteit in het algemeen koolstofvrij te maken.

– Persbericht