Ons vertrekpunt is Aralsk, een belangrijke haven aan het Aralmeer in de tijd, dat dit het op drie na grootste meer ter wereld was. Het werd één van ‘s werelds grootste milieurampen, nadat de Sovjet-Unie in de jaren zestig begon met het aftappen van water ten behoeve van irrigatie van gewassen, waaronder katoen. Twintig jaar geleden was er nog maar tien procent van het oorspronkelijke wateroppervlak over, opgebroken in vier kleinere meren.

Toen de Sovjet-Unie in de jaren ’90 uiteenviel, werd het Zuid-Aralmeer onderdeel van Oezbekistan en het Noord-Aralmeer van Kazachstan. In 2004 was het Noord-Aralmeer dusdanig gekrompen, dat de haven van Aralsk honderd kilometer van de oorspronkelijke oever lag. De aanleg van de Kokaraldijk in 2005 veranderde het lot van het Noord-Aralmeer, dat weer in omvang begon toe te nemen. Vandaag de dag is Aralsk nog twintig kilometer van de kust verwijderd en het waterpeil stijgt nog altijd.

Lees het gehele artikel in 4WD Magazine uitgave 10.

Kazachstan