4WD Magazine

Het profiel van 4WD Magazine is voor adverteerders zeer aantrekkelijk: actief, jong van geest en met een relatief hoog inkomen. De lezers zijn allemaal zeer geïnteresseerd in 4×4 aangedreven auto’s. Dit verklaart direct, waarom er een grote belangstelling is voor nieuwe en gebruikte auto’s en speciale accessoires. Een groot deel van de lezers verdiept zich eerst in het blad, alvorens een product te kopen. De meeste lezers hebben daarom graag uitleg over de aangeboden producten.

Uitgever: K.V.Z. Publications B.V.
Verschijningsfrequentie 11 x per jaar
Verschijningsdata 3e week van de maand op dinsdag
Adres: Kon. Wilhelminaweg 441 3737 BE Groenekan
Telefoonnummer: 0346 – 213029
Advertentiewerving Sander van Zijl
Tel. 06-20396749
E-mail: svzijl@4wdmagazine.nl
Losse nummers € 4,50
Abonnementsprijs € 39,- per jaar (11 uitgaven)
KvK-nummer: 30142807
Hoofdredacteur: Dick van Zijl
Vormgeving: Sjoerd Harte (sjoerd@4wdmagazine.nl)
Media Manager: Sven van Rooijen (sven@4wdmagazine.nl)

Aanmelden of meer info