Vorige week werd het rapport Variabele bijtelling op privékilometers gepubliceerd. Dit onderzoeksrapport uitgevoerd door VZR in opdracht van het ministerie en de mobiliteitsalliantie bevat een aantal interessante onderzoeksresultaten.

In het onderzoek is de prijselasticiteit berekend. Als de huidige bijtelling omgerekend zou worden naar een bedrag per gereden privékilometer, dan betaalt de leaserijder gemiddeld € 0,35 per privékilometer. Uit de prijselasticiteit blijkt dat er door de zakelijke rijders dan 15% minder privékilometers gaan worden gereden. Vanaf een kilometerkostprijs van € 0,60 cent wordt de maximale besparing in privékilometers bereikt van 25% (zie bijlage voor tabel).

1,2 miljard minder kilometers en 66 miljoen kg CO2-besparing

Zakelijke rijders rijden nu 7,7 miljard privékilometers per jaar. 15% besparing leidt tot een afname van 1,2 miljard kilometers met de auto van de zaak. In 45% van de gevallen worden ritten niet op een andere manier ingevuld. In 55% van de gevallen maakt de zakelijke rijder de rit met een ander vervoersmiddel. In 22% kiest men voor de andere auto in het gezin. 20% kiest voor de, al dan niet elektrische, fiets en 8% gaat extra OV-kilometers maken. De CO2-uitstoot gecorrigeerd met de verschuiving naar andere vervoersmodaliteiten zorgt voor een reductie van 66 miljoen kilogram CO2.

Besparen op bijtelling door te fietsen

“VZR concludeert in het eindrapport variabele bijtelling dat er draagvlak is. De zakelijke rijder is bereid minder te rijden als dit financieel gunstig is.” aldus Jan van Delft, voorzitter VZR. “Opvallend is dat veel ritten helemaal niet gemaakt worden en dat in 20% van de gevallen ook de fiets als alternatief vervoermiddel kan dienen”. “Variabele bijtelling is daarmee goed voor het milieu, voor de verkeerscongestie en bovendien heeft de zakelijke rijder zelf in de hand hoeveel bijtelling hij betaalt”. VZR adviseert de minister om de aangegeven scenario’s in het onderzoek serieus verder te onderzoeken.